SBOBET Casino ประท้วงวุ่น!บังยีดันข้อบังคับใหม่ผ่านรับรอง

SBOBET Casino

SBOBET Casino ประชุมใหญ่สมาคมฟุตบอลฯ วุ่น เมื่อ บิ๊กหอย ประท้วงเรื่องสิทธิที่มาจาก ดิวิชั่น 2 ด้าน บังยี มั่นใจโปร่งใส พร้อมดันข้อบังคับฉบับใหม่ผ่านมติรับรองแบบเอกฉันท์

“บังยี” นายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่พิเศษของสมาคมฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาร่างข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคม พ.ศ. 2558 หลังจากแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ซึ่งมีการเพิ่มวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมเป็น 4 ปี

โดยก่อนจะเข้าวาระการลงคะแนนเสียงเพื่อรับรองร่างข้อบังคับฉบับใหม่ได้มีสโมสรสมาชิกบางสโมสร รวมถึง “บิ๊กหอย” ธวัชชัย สัจจกุล ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ได้ร่วมกันคัดค้าน กรณีเสียงสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจากดิวิชั่น 2 จำนวน 30 เสียงไม่เป็นไปตามข้อบังคับฉบับเดิมในปี 2556 ที่กำหนดให้ทีมอันดับ 1-5 จาก 6 โซนมีสิทธิ์ลงคะแนน อีกทั้ง ยังเห็นว่าข้อบังคับปี 2556 ยังมีบางจุดที่สมาชิกยังไม่ได้รับรองเช่น องค์ประชุมในที่ประชุมใหญ่ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก รวมถึงบางสโมสรยังไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 30 วันตามข้อบังคับ จนเกิดประท้วงการประชุม ก่อนที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. จะสั่งหยุดการประชุมชั่วคราวเพื่อดูข้อกฎหมาย

เว็บพนันบอลไทย หลังการประชุมหยุดไปราว 30 นาที กกท.ให้ดำเนินการประชุมต่อ และหากมีปัญหาให้สมาชิกใช้สิทธิฟ้องร้องที่ศาล ก่อนที่นายวรวีร์จะขอเสียงสมาชิกให้รับรองข้อบังคับฉบับใหม่ปี 2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรอง 58 เสียงจาก 72 เสียงที่มีสิทธิลงคะแนน ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ เกิดขึ้นแน่นอน ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้

นายวรวีร์ ให้สัมภาษณ์หลังปิดการประชุมว่า ตนเองมั่นใจว่าการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่าง หากมีผู้ที่คัดค้านก็ให้ไปดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนการเลือกตั้งครั้งใหม่นั้น ตนมั่นใจว่าด้วยผลงานที่ผ่านมาในรอบ 2 ปี จะทำให้เป็นผู้ชนะแน่นอน

ด้าน นายธวัชชัย ยืนยันจะปรึกษาทนายเพื่อฟ้องร้อง เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการประชุมครั้งนี้ แต่หากมีการเลือกตั้ง เขาก็จะลงสมัครเช่นเดิม